VÝTĚŽEK Z PŘÍRODNÍHO LÉČIVÉHO ZDROJE BÍLINSKÁ KYSELKA

VLASTNOSTI A INDIKACE BÍLINSKÉ KYSELKY

Bílinská voda je nejsilnější a nejcennější ryzí alkalická kyselka v Čechách. Je zcela čirá bez vůně a barvy, silně perlící, příjemné chuti. Bílinská minerální voda má poměrně stálé chemické složení, je bakteriologicky nezávadná. Plněna je v původním stavu, bez jakýchkoliv úprav a přísad.

Léčivé účinky bílinské kyselky jsou způsobovány hlavně kyselým uhličitanem sodným, uhličitanem lithným a kysličníkem uhličitým.

Vlastnosti alkalických solí jsou dvojí: rozpouštějí hlen a neutralizují kyselinu. Rozpouštění hlenu přichází v úvahu při zánětech dýchacích cest (jednak pitím ohřaté kyselky, jednak inhalacemi) dále při žaludečních a střevních nemocech. Pro inhalace je v lázních zřízena speciální budova. Alkalizačního účinku, jež nastává po vstřebání minerální vody, se využívá také s úspěchem při nemocech zažívacích orgánů způsobených hyspersekrecí a překyseleností, pak při katarech ledvinové pánve, močového měchýře, močových trubic, kdy se kyselost moče zmenší a ustane tvoření písku a kaménků. I v těchto případech lze počítat s rozpouštěcí vlastností sodíku a se zvýšeným vyměšováním močI, čímž se její koncentrace sníží a menší kaménky se vyplaví. Při jiných poruchách výměny látkové, jako např. při dně, vysvětluje se účinek bílinské kyselky snadnější rozpustitelností močové kyseliny alkaliemi, natriem a lithiem.

Funkce lithia jako rozpouštědla kyseliny močové je známá pro značné zmírnění bolestí. Další, příznivý vliv má také pravidelné a časté pití kyselky, která odstraňuje kyselinu močovou z tkání mechanickou cestou. Při cukrovce snižuje bílinská minerální voda hladinu krevního cukru a dobře působí při potírání diabetické kyselosti, zvyšováním rezervy alkalií v krvi. Při chronických katarech žaludku váže bílinská kyselka, je-li teplá, přebytečné žaludeční kyseliny. Pití studené kyselky naopak povzbuzuje žaludek, který vlivem kyseliny uhličité vyměšuje zvýšené množství kyselin. U těchto nemocí, je proto důležitá odborná indikace lékaře.

Kysličník uhličitý (kromě osvěžující chuti) povzbuzuje přímo sliznici žaludku, která vyluěováním kyseliny solné podporuje činnost žaludku. Překrvením žaludeční sliznice se podporuje vstřebávání vody a zvětšuje se vyměšování moče. Obojí je při lékařském použití kyselky cenné. Tím se přivádějí rychle do tkání látky rozpuštěné v minerální vodě a škodliviny se odvádějí. Obsah kysličníku uhličitého žaludek nenadýmá ani nepůsobí tlakem škodlivě na srdce.

Ze solí získaných odpařováním kyselky se od r. 1847 vyrábějí pastilky. Nejvíce se používají při žaludečních katarech se zvýšeným tvořením kyselin, při kyselém říhání, pálení žáhy, jakož i při konstitutčních nemocech žláz a kostí a při katarech dýchacích cest. Bílinské pastilky jsou indikovány i pro kojence, nesnášejí-li děti tuk a dostávají-li průjem po mléčné stravě.

STAVEBNÍ GEOLOGIE
Praha 1. Gorkého n. 7
BÍLINA LÁZNĚ
rešeršní studie minerálních pramenů
Praha, březen 1977
Vypracoval: Pg. Vl. Cyvín, Vedoucí úseku: RNDr. Laboutka
RNDr. Jaroslav Vrba
vedoucí hydrogeol. oblasti
Pg. Stanislav Šula
geologický náměstek