Slovo “kyselka” značí přirozenou perlivost pramene

Nejprve si chemici představovali, že Bílinská kyselka obsahuje kyslík, poté byla tato představa zpřesněna na kyselinu uhličitou a dnes již víme, že se jedná o směs přírodních, ve vodě rozpustných plynů, jejichž převážnou část tvoří kysličník uhličitý.
U Bílinské kyselky nastává vzácné spojení přirozeně alkalické léčivé vody s pravou kyselkou. Bílinská kyselka v sobě již po staletí spojuje vlastnosti přírodního léčivého zdroje a stolní perlivé vody.

1
Čedičové horniny stýkající se s propustnou rulou

2
Mineralizovaná puklinová voda zahřívaná vulkanickou činností

3
Výstup vody proplyněné CO2

4
Chladná puklinová voda nasycená kysličníkem

5
Jímací vrt BJ6 Bílina s hloubkou 198 m

6
Puklinové systémy vystupující až k povrchu

7
Jílové nepropustné vrstvy zatěsňující rulové vrstvy

8
Drenážní okruhy odvádějící povrchové vody od zřídla

9
Zřídlo v lázeňském parku

10
Komplex budov stáčírny Bílinská kyselka

Views: 354