Cations mg/l Anions mg/l
Li+ 3.72 F 5.10
Na+ 1 792 Cl 231
K+ 89.33 SO42- 542
Mg2+ 41.90 HCO3 4 482
Ca2+ 133.70
Non-dissociated components 59,20
TDS (mg/l) 7 389,87
Natural carbondioxide CO2 (mg/l) 1 991,00
pH (16 °C) 6,7
Osmotic pressure 437 kPa

Zařazení Bílinské KYSELKY

Bílinská kyselka patří mezi přírodní, alkalické, hydrogenuhličitanové kyselky s vysokou koncentrací minerálních látek (5-7 gramů na 1 litr). Z kationtů obsahuje zejména sodík, draslík, vápník, hořčík a železo, z aniontů chlorid, síran, fluorid a hydrogenuhličitan. Teplota vyvěrající vody je mezi 17 – 20 °C. Díky vysoké koncentraci přírodního CO2 se jedná o přirozeně perlivý nápoj, neboli kyselku.

REFERENČNÍ LABORATOŘE PŘÍRODNÍCH LÉČIVÝCH ZDROJŮ
Závodní 94, 36006 Karlovy Vary
18. 10. 2013

Chuť Bílinské kyselky je dána převážně hydrogenouhličitanem

Slaná chuť Bílinské kyselky NENÍ dána přítomností chloridu sodného, tedy kuchyňské soli. Je dána hydrogenouhličitanem, který je na rozdíl od kuchyňské soli pro organizmus potřebný. Bílinská kyselka obsahuje jen nepatrné množství kuchyňské soli, čtyřikrát méně než mléko.