Bílinská kyselka

Blahodárně působí při pálení žáhy, překyselení žaludku a moči, při dně, kaméncích ale také k inhalacím již 350 let. Jedná se o přírodní léčivý zdroj vody, definovaný lázeňským zákonem 164/2001 Sb.

BÍLINSKÁ KYSELKA

České národní bohatství, silně mineralizovaný lázeňský pramen světového věhlasu od roku 1664.

Legendární ryze alkalická kyselka Bílinská pramení v Českém středohoří u města Bíliny a čerpá se z hloubky 190,8 m. Od 17. století byla nedílnou součástí kúr lázní Teplice, odkud jí četní návštěvníci rozšířili do celého civilizovaného světa. V následujících staletích se stala klasickou součástí evropského pojetí lázeňství. Balneologické a lékařské studie mnohokrát potvrdili její jedinečné kvality a povolují její stáčení bez úprav.

Spojení, kombinace i vzájemný poměr solí v Bílinské kyselce obsažených, příznivě působí v řadě případů, kde by se jednotlivé složky jinak neosvědčily.

Balená v ryze přírodním stavu bez úprav

Kationty mg/l Anionty mg/l
Lithium Li+ 3,72 Fluorid F 5,10
Sodík Na+ 1 792 Chlorid Cl 231
Draslík K+ 89,33 Síran SO42- 542
Horčík Mg2+ 41,90 Hydrogenuhličitan HCO3 4 482
Vápník Ca2+ 133,70
Nedisociované součásti 59,20
Celková mineralizace Bílinské kyselky (mg/l) 7 389,87
Volný CO(mg/l) 1 991,00
pH Bílinské kyselky (při 16 °C) 6,7
Osmotický tlak Bílinské kyselky 437 kPa
Bílinská kyselka

Odborné zařazení BÍLINSKÉ kyselky

Bílinská kyselka patří mezi přírodní, alkalické, hydrogenuhličitanové kyselky s vysokou koncentrací minerálních látek (5-7 gramů na 1 litr). Z kationtů obsahuje zejména sodík, draslík, vápník, hořčík a železo, z aniontů chlorid, síran, fluorid a hydrogenuhličitan. Teplota vyvěrající vody je mezi 8 – 10 °C. Díky vysoké koncentraci přírodního CO2 se jedná o přirozeně perlivý nápoj, neboli kyselku.

Jímání Bílinské kyselky

Bílinská kyselka je jímána ze zdroje BJ 6 Bílina – vrtu hlubokého 190,6m. Dále je přetlačována podzemním potrubím a akumulována při konstantní teplotě v zásobnících. Z těchto zásobníků je bez úprav plněna v moderním podzemním provozu stáčírny. Tento šetrný proces umožňuje zachovat původní množství jemně rozpuštěného oxidu uhličitého, který je podstatný pro lahodnou chuť.

Vytříbená přirozená chuť Bílinské kyselky

Slaná chuť Bílinské kyselky NENÍ dána přítomností kuchyňské soli. Je dána hydrogenouhličitanem, který je na rozdíl od kuchyňské soli pro organizmus potřebný. Bílinská obsahuje jen nepatrné množství kuchyňské soli, čtyřikrát méně než mléko.

Co znamená slovo “kyselka”?

“Kyselka” znamená přirozeně perlivý pramen

U Bílinské kyselky nastává vzácné spojení výtěžku z přírodního léčivého zdroje s pravou “kyselkou”. Bílinská pramení nasycená přírodním plynem, je tedy perlivá ze svého zdroje.

Původ slova “kyselka”

Nejprve si chemici představovali, že Bílinská kyselka obsahuje kyslík, poté byla tato představa zpřesněna na kyselinu uhličitou a dnes již víme, že se jedná o směs přírodních, ve vodě rozpustných plynů, jejichž převážnou část tvoří kysličník uhličitý.

Cesta Bílinské kyselky ze země do lahve:

1. Čedičové horniny stýkající se s propustnou rulou

2. Mineralizovaná puklinová voda zahřívaná vulkanickou činností

3. Výstup vody proplyněné CO2

4. Chladná puklinová voda nasycená kysličníkem

5. Jímací vrt BJ-6 Bílina
s hloubkou 198 m

6. Puklinové systémy vystupující až k povrchu

7. Jílové nepropustné vrstvy zatěsňující rulové vrstvy

8. Drenážní okruhy odvádějící povrchové vody od zřídla

9. Zřídlo v lázeňském parku je součástí Ochranného pásma I. stupně dle Ministerstva zdravotnictví ČR.

10. Komplex budov stáčírny Bílinská kyselka

Prodejci

Distribuce Česko a Slovensko:

Lékárny

Dr. Max

Obchody