O Bílinské kyselce

Bílinská kyselka je vynikající reprezentant královské kategorie lázeňských pramenů, ryze alkalických kyselek. Již více než tři staletí je lázeňskou pitnou kúrou nejstarších evropských lázní Teplice. Odtud se její sláva rozšířila do klasického evropském lázeňství, kde se užívá při obtížích se zažíváním, s překyselením žaludku, pálení žáhy, při kaméncích, při chorobách látkové výměny, dně a revmatismu.

Získala světová ocenění jako nápoj při diabetes melitus a stala se předmětem mnoha vědeckých prací. Užívá se též k inhalacím. Díky své vytříbené chuti a přirozené perlivosti se usídlila na stolech evropské gastronomie. Díky svým špičkovým parametrům je Bílinská kyselka stáčena bez úprav v ryze přírodní podobě.

JÍCEN
překyselení, pálení žáhy

NOSNÍ DUTINY
inhalace, rozpouštění hlenu

JÁTRA
procesy látkové výměny, otoky, dna

PRŮDUŠKY
inhalace, rozpouštění hlenu

ŽALUDEK
překyselení, snížení tvorby žaludečních kyselin

ŽLUČNÍK
žlučové kaménky

MOČOVÝ MĚCHÝŘ
snížení kyselosti moči

KLOUBY
zlepšení látkové výměny

Co je Bílinská kyselka

Bílinská kyselka je výtěžek z přírodního léčivého zdroje. Je to alkalická, hydrogenuhličitanová kyselka s vysokou mineralizací (5-7 gramů na 1 litr). Z kationtů obsahuje zejména sodík, draslík, vápník, hořčík a železo, z aniontů chlorid, síran, fluorid a hydrogenuhličitan. Teplota pramene je 8 – 10 °C.


Kationty mg/l Anionty mg/l
Lithium Li+ 3,72 Fluorid F 5,10
Sodík Na+ 1 792 Chlorid Cl 231
Draslík K+ 89,33 Síran SO42- 542
Horčík Mg2+ 41,90 Hydrogenuhličitan HCO3 4 482
Vápník Ca2+ 133,70
Nedisociované součásti 59,20
Celková mineralizace Bílinské kyselky (mg/l) 7 389,87
Volný CO(mg/l) 1 991,00
pH Bílinské kyselky (při 16 °C) 6,7
Osmotický tlak Bílinské kyselky 437 kPa
Bílinská kyselka

Jak užívat Bílinskou kyselku

Pitná kúra Bílinská kyselka

0,1 až 0,4 litru (1/2 až 2 sklenky Bílinské kyselky) ráno na lačný žaludek nebo večer před spaním. Užití 0,2 až 0,5 litru během jídla nebo po jídle blahodárně působí na zažívání.

Omezuje nepříjemné pálení žáhy po konzumaci těžkých pokrmů, vína a kávy.

Vytříbená přirozená chuť Bílinské kyselky

Chuť Bílinské kyselky je dána hydrogenouhličitanem, který je na rozdíl od kuchyňské soli pro organizmus potřebný. Bílinská obsahuje jen nepatrné množství kuchyňské soli, čtyřikrát méně než mléko.

Inhalace

Bílinská kyselka, průdušky a nos. Rozpouští hleny

Bílinská kyselka je jedním z nejcennějších přírodních pramenů vhodných na inhalování. Pro inhalace se nejvíce používají vysoce mineralizované lázeňské prameny. Jak potvrdilo mnoho studií, dokáže šetrným způsobem odstraňovat otok sliznic dýchacích cest (např. pocit ucpaného nosu) a zároveň pomáhat s rozpouštěním hle­nu.

Pálení žáhy

Bílinská kyselka, pálení žáhy a překyselení žaludku (reflux)

Bílinská kyselka je také velmi oblíbena u lidí trpící pálením žáhy, neboť již v průběhu jídla podávaná, účině zabraňuje tomuto nepříjemnému jevu dvojím působením. Okamžitým anacidním efektem a poté působením na tvorbu žaludečních kyselin.

Doplnění minerálů

Bílinská v horkém počasí, v náročných výrobních procesech a při sportu

Spojení a kombinace solí v Bílinské kyselce obsažených, účinně působí v řadě případů, kde by se jednotlivé složky jinak neosvědčily. Při každodenním pití uspokojí denní potřebu našeho organizmu – dodá mu v 1 – 1,5 litru vody 10 – 15 gr minerálních látek, jako jsou např. vápník, fosfor, železo, draslík, sodík či hořčík.

Odkyselení organizmu

Snížení kyselosti krve a moči

Terapeutické účinky alkalických minerálních vod v lázeňství jsou známé po staletí. Bílinská kyselka je vynikající reprezentant dietetického nápoje, který v sobě pojí příjemné osvěžující vlastnosti perlivé vody a pozitivní vliv na zažívací procesy. Po staletí doporučováno v těhotenství.

Diabetes melitus

Zvýšení rezervy alkalií v krvi

Bílinská kyselka byla již v minulých staletích v Evropě vysoce ceněná jako nápoj při diabetes melitus. Do dnes je nápojem českých diabetiků. Lázeňská literatura oceňuje její blahodárné působení při cukrovce, dané zvyšováním rezervy alkalií v krvi a vlivu na snížení hladiny krevního cukru.

O prameni Bílinské kyselky

Jímání pramene Bílinské kyselky

Bílinská kyselka je jímána ze zdroje BJ 6 Bílina – vrtu hlubokého 190,6m. Dále je přetlačována podzemním potrubím a akumulována při konstantní teplotě v zásobnících. Z těchto zásobníků je bez úprav plněna v moderním podzemním provozu stáčírny. Tento šetrný proces umožňuje zachovat původní množství jemně rozpuštěného oxidu uhličitého, který je podstatný pro lahodnou chuť.

Ze pramene do lahve:

1. Čedičové horniny stýkající se s propustnou rulou

2. Mineralizovaná puklinová voda zahřívaná vulkanickou činností

3. Výstup vody proplyněné CO2

4. Chladná puklinová voda nasycená kysličníkem

5. Jímací vrt BJ-6 Bílina
s hloubkou 198 m

6. Puklinové systémy vystupující až k povrchu

7. Jílové nepropustné vrstvy zatěsňující rulové vrstvy

8. Drenážní okruhy odvádějící povrchové vody od zřídla

9. Zřídlo v lázeňském parku je součástí Ochranného pásma I. stupně dle Ministerstva zdravotnictví ČR.

10. Komplex budov stáčírny Bílinská kyselka

Odborný dohled nad jímáním zdroje
www.aquaenviro.cz

Kde koupit

V lékárnách

Dr. Max

 

Distribuce Česko a Slovensko:

V řetězcích a obchodech