Seite auswählen

Biliner Sauerbrunn

BILINER Sauerbrunn ist ein exzellenter Vertreter alkalischer Quellen mit natürlichem Kohlendioxidgehalt bis 1664. In der europäischen Balneologie bieten sie das breiteste Spektrum an Verwendungsmöglichkeiten – zur Senkung des Säurespiegels im Blut und Harn, bei Gicht, Rheumatismus, Oxalatsteinen, Diabetes, Sodbrennen und zu Inhalationen.

der Abfüller

Eines der wertvollsten Wässer der Welt, der Biliner Sauerbrunn, sprudelt bei der Stadt Bílina (Bilin) im Böhmischen Mittelgebirge. Die Quellen befinden sich in der Nähe des majestätischen Bergs Biliner Stein aus Phonolith (Klingstein).

Nordböhmische Kurorte

Der Biliner Sauerbrunn ist nun schon mehr als 350 Jahre lang im europäischen und weltweiten Bäderwesen beliebt. Er stand zudem an der Wiege des russischen Kurwesens, das nach dem Vorbild des böhmischen Heilbades Teplitz entstand.

BILINER SAUERBRUNN

wird nachdrücklich empfohlen mineralisierten Kurort Quelle in der europäischen Kurorten seit 1664. verwendet

Europas stärkste rein alkalische sauerbrunn sprudelt in Böhmisches Mittelgebirge in der Nähe der Stadt Bílina und wird aus einer Tiefe von 190,8 m gepumpt. Die Federn der Nähe der majestätischen Berge Biliner Stein befinden, die dank ihrer wild schöne Form und passen sich um und nahm einige prosnulosti ihre Schönheit gerühmt berühmte Persönlichkeiten, wie der Alexander von Humboldt und Goethe. Bereits im Jahr 1900 wurde er als das beste natürlichen Nahrungs Getränk eine Goldmedaille auf der Weltausstellung in Paris ausgezeichnet.

Anschlusskombinationen und relative Anteile von Salzen im Mineralwasser enthaltenen Bílinská, ist in vielen Fällen wirksam, in denen die einzelnen Komponenten sonst nicht nachgewiesen.

BILINER Sauerbrunn ist ohne Modifikationen abgefüllt.

Kationty mg/l Anionty mg/l
Lithium Li+ 3,72 Fluorid F 5,10
Sodík Na+ 1 792 Chlorid Cl 231
Draslík K+ 89,33 Síran SO42- 542
Horčík Mg2+ 41,90 Hydrogenuhličitan HCO3 4 482
Vápník Ca2+ 133,70
Nedisociované součásti 59,20
Celková mineralizace Bílinské kyselky (mg/l) 7 389,87
Volný CO2 (mg/l) 1 991,00
pH Bílinské kyselky (při 16 °C) 6,7
Osmotický tlak Bílinské kyselky 437 kPa

Zařazení BÍLINSKÉ

Bílinská kyselka patří mezi přírodní, alkalické, hydrogenuhličitanové kyselky s vysokou koncentrací minerálních látek (5-7 gramů na 1 litr). Z kationtů obsahuje zejména sodík, draslík, vápník, hořčík a železo, z aniontů chlorid, síran, fluorid a hydrogenuhličitan. Teplota vyvěrající vody je mezi 8 – 10 °C. Díky vysoké koncentraci přírodního CO2 se jedná o přirozeně perlivý nápoj, neboli kyselku.

Pramen Bílinské kyselky a jeho jímání

Bílinská kyselka je jímána ze zdroje BJ 6 – vrtu Hlubokého 190,6 m, dále je přetlačována podzemním potrubím a akumulována při konstantní teplotě v zásobnících. Z těchto zásobníků je bez jakýchkoliv úprav či chemické konzervace dopravena do přetlakového plniče lahví v prostoru stáčírny. Tento šetrný proces umožňuje zachovat téměř původní množství jemně rozpuštěného oxidu uhličitého, který je podstatný pro lahodnou chuť této minerální vody. Celý tento proces je důvodem, proč je Bílinská kyselka po staletí unikátní.

Chuť Bílinské je dána převážně hydrogenouhličitanem

Slaná chuť Bílinské kyselky NENÍ dána přítomností kuchyňské soli. Je dána hydrogenouhličitanem, který je na rozdíl od kuchyňské soli pro organizmus potřebný. Bílinská obsahuje jen nepatrné množství kuchyňské soli, čtyřikrát méně než mléko.

Co znamená slovo „kyselka“?

„Kyselka“ znamená voda s kysličníkem uhličitým

U Bílinské kyselky nastává vzácné spojení výtěžku z přírodního léčivého zdroje s pravou „kyselkou“. Bílinská pramení nasycená přírodním plynem, je tedy perlivá ze svého zdroje.

Původ slova „kyselka“

Nejprve si chemici představovali, že Bílinská kyselka obsahuje kyslík, poté byla tato představa zpřesněna na kyselinu uhličitou a dnes již víme, že se jedná o směs přírodních, ve vodě rozpustných plynů, jejichž převážnou část tvoří kysličník uhličitý.

Cesta Bílinské kyselky ze země do lahve:

1. Čedičové horniny stýkající se s propustnou rulou

2. Mineralizovaná puklinová voda zahřívaná vulkanickou činností

3. Výstup vody proplyněné CO2

4. Chladná puklinová voda nasycená kysličníkem

5. Jímací vrt BJ-6 Bílina
s hloubkou 198 m

6. Puklinové systémy vystupující až k povrchu

7. Jílové nepropustné vrstvy zatěsňující rulové vrstvy

8. Drenážní okruhy odvádějící povrchové vody od zřídla

9. Zřídlo v lázeňském parku je součástí Ochranného pásma I. stupně dle Ministerstva zdravotnictví ČR.

10. Komplex budov stáčírny Bílinská kyselka

Prodejci

Distribuce

Lékárny

Dr. Max

Obchody